", "", $source); $source = str_replace("", "", $source); $sok = "$kampnummer<\/td>"; $sLine = explode("\n", $source); $i=0; $rawline = ""; foreach($sLine as $line) { if(preg_match("/$sok/", $line)) { $rawline .= $sLine[$i]; $rawline .= $sLine[$i+1]; } $i++; } $m = ""; $rawline = preg_match_all("|<[^>]+>(.*)]+>|U", $rawline, $m); $kNr = $m[1][0]; $kLag1 = $m[1][2]; $kLag2 = $m[1][4]; $kResultat = $m[1][5]; $kTid = $m[1][6]; $kBane = $m[1][7]; echo "
";
for($i=0;$i<=10;$i++) {
	echo "$i " . $m[1][$i] . "
"; } if($kResultat != " ") { //Vi har et kresultat som resultat. echo " Vinn $kNr: $kLag1 - $kLag2 $kResultat $pris8 "; } else { echo " Res $kNr: $kLag1 - $kLag2 $kTid på bane $kBane $pris8 "; } ?>