Halden StudentSamfund holder for øyeblikket på med planleggingen av "Remmenfestivalen" som etter planen skal foregå fra andre til fjerde september på utsiden av HiØ avdeling Remmen. Innad i HSS er det også planlagt en endring i hvor aktive vi er i forhold til arrangementer og samtidig hvor synlige vi er for studentene. Her er remmenfestivalen kun starten. For å få spikret disse planene må vi offisielt få på plass det nye styret som allerede har begynt å jobbe sammen.

For å få dette til må vi inkalle til en ekstraordinær generalforsamling og for å ha denne tidligst mulig (8. August) trenger vi femti underskrifter fra studenter ved HiØ. Disse endringene ville funnet sted utover i semesteret, men for å offisielt dra i gang remmenfestivalen nå måtte det gjøres på denne måten. Hjelp oss så vi kan fortsette å hjelpe studentmiljøet i Halden.

Med vennlig hilsen
Nye HSS.

Signaturer 53 / 50

Signer