$navn"; echo $gate . " " . $husnummer . "
"; echo $postnummer . " " . strtoupper($poststed) . "
"; echo "Tlf: " . $telefon . "

"; } visittkort("Ola Nordmann","Gategata","45","1456","Huttiheiti","987654321"); visittkort($navn = "Bj'rn", $postnummer=55); highlight_file($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']); ?>